Automatización del Marketing

Automatització del Màrqueting per a empreses tecnològiques

Automatitza les relacions amb els teus clients potencials entregant continguts adequats a l'etapa en què es trobi dins del cicle de compra.

 El 50% dels leads qualificats que es passen a comercial no estan preparats per a comprar i el 79% d'aquests leads no es converteixen en vendes per falta de seguiment (Font: Forrester Reserch)

L'automatització de màrqueting és la combinació de software i processos per a acompanyar als possibles clients i guiar-los en la maduració del seu procés de venda, mitjançant l'entrega de continguts rellevants en el moment adequat i personalitzats per a cada persona, transferint-los a l'equip comercial en el moment de compra.

Lead Nurturing

Lead Scoring

Email Marketing 

Un dels principals pilars en què es fonamenta l'automatització del màrqueting i que et permetrà gestionar un gran nombre de leads, milers o centenars de milers, és una eina que unifiqui totes les estratègies i tasques de màrqueting digital en una plataforma centralitzada

Lead nurturing

L'altre pilar fonamental per a desplegar qualsevol estratègia d'automatització de màrqueting d'èxit és la difusió i elaboració de continguts rellevants i ajustats personalment a les necessitats i al moment del cicle de compra en què es trobi cada usuari

9 de cada 10 compradors d'empresa afirmen que et contactaran quan estiguin llestos per comprar (Font: IDG Enterprise, “Lead Generation Marketing Trends”, 2013)

Els clients realitzen el 57 % del procés de compra abans de contactar amb tu  (Font: CEB, “The New High Performer Playbook”, 2012)

Lead Scoring: establirem un sistema de puntuacions basat en la interacció dels leads amb els nostres continguts per a determinar quant a prop es troben de la venda, així com per a guiar-los en el cicle de venda.

Lead Nurturing: Realitzarem diverses cadenes de continguts adaptades al cicle de venda de forma que entregarem al lead contingut rellevant adequat a la fase en què es trobi. Tot aquest procés s'automatitza.

Email Marketing: Realitzarem diverses campanyes d'email marketing enviant continguts rellevants i analitzant la interacció d'aquest prospecte, ajustant i revisant els continguts al cicle de venda.

Explica'ns les teves necessitats

T'ajudarem a dur a terme una estratègia d'èxit d'Automatització de Màrqueting

Envia'ns el formulari i contactarem amb tu per a analitzar les teves necessitats així com per a definir l'estratègia que t'ajudi a complir els teus objectius